รับตัดเลนส์สายตา

เลนส์แว่นตา มัลติโค้ท(ตัดแสงสะท้อนหน้าเลนส์)

ราคาเริ่มต้นที่ คู่ละ 500.-

 

เลนส์แว่นตา มัลติโค้ท + ตัดแสงสีฟ้า(จากจอคอม)

ราคาเริ่มต้นที่ คู่ละ 900.-

 

เลนส์แว่นตา มัลติโค้ท + เปลี่ยนสี(เวลาออกแดด)

ราคาเริ่มต้นที่ คู่ละ 1,200.-

Shop by Category

New In

Best Sellers