เลนส์ เอสซิเลอร์

เลนส์สายตา ESSILOR แบรนด์คุณภาพจากฝรั่งเศส

เอสซีลอร์ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 ด้วยความร่วมมือของบริษัท Essil และ Silor ในประเทศฝรั่งเศส

Eเอสซีลอร์มาจากคำว่า Essil รวมกับ Silor สองบริษัทที่ถูกตั้งขึ้นในปี 1849 และ 1931 ตามลำดับ ซึ่งเป็นตลาดแว่นตาหลักของฝรั่งเศสในช่วงกลางศตวรรษที่ 20

แสดง 2 รายการ

แสดง 2 รายการ